Wateroverlast Greenport regio Boskoop: Rijnland en belangenbehartigers in overleg

Extra pompen om het water weg te pompen

Extra pompen om het water weg te pompen

Naar aanleiding van de zware buien van 23 juni j.l. heeft een afvaardiging van het bestuur van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop afgelopen woensdag overleg gevoerd met de dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De wateroverlast bleef relatief beperkt, maar er had niet veel meer regen moeten vallen, was gedeelde mening tijdens het overleg.

Een van de kritiekpunten van de afvaardiging was de beperkte bereikbaarheid van Rijnland. De telefooncentrale kon het aantal meldingen niet bolwerken. ‘Over heel Rijnland viel die nacht een grote hoeveelheid neerslag. Zodoende kwamen meldingen uit het hele gebied allemaal tegelijk binnen en de centrale kon dit niet aan’, aldus dijkgraaf Gerard Doornbos. 'Hier gaan we aan werken.’ Ook zal de website van Rijnland beter worden ingezet, zodat informatie sneller beschikbaar is over waar wat gebeurt.

De stichting maakt zich ernstige zorgen of het watersysteem in Greenport Boskoop wel voldoende betrouwbaar is. De fysieke maatregelen uit het Watergebiedsplan Gouwepolder moeten sneller worden uitgevoerd. Vooral de afwatering vanuit het noordelijke deel van de polder is een knelpunt. ‘We gaan de quick-wins zo snel mogelijk uitvoeren. Waar in de hoofdwatergang de afvoer richting het gemaal verbeterd kan worden door baggeren en schonen, wordt dit opgepakt. In de overige watergangen zijn de aangelanden aan zet; ook zij kunnen een bijdrage leveren’, aldus de dijkgraaf.

Een van de maatregelen die genomen zullen worden om deze afvoer te verbeteren, is het vergroten van duikers in het Rijneveld en de Halve Raak. Het werk rondom de duiker van de Halve Raak wordt in het najaar aanbesteed. Over de duikers in het Rijneveld is nog discussie, voornamelijk omdat de gemeente Alphen aan den Rijn met haar Visie op Water plannen heeft om het Rijneveld bevaarbaar te maken. ‘Rijnland zal geen vertraging oplopen vanwege de gemeentelijke besluitvorming omtrent de Visie op Water’, zo laat hoogheemraad Sjaak Langeslag weten. ‘Als de gemeente op tijd aansluit, kunnen we gezamenlijk bekijken waar er praktisch gezien een brug mogelijk is. Onze werkzaamheden gaan door volgens onze planning.’

Het overleg wordt na de zomer voortgezet.