Nieuws 2017

Meer aanlegsteigers en visplekken

20 januari 2017 - De waterbeheerders in Noord-Holland (provincie, Rijkswaterstaat en de waterschappen) gaan voortaan voorzieningen voor waterrecreanten zoveel mogelijk meenemen bij de al geplande werkzaamheden. Door werk te combineren kunnen deze voorzieningen zoals een aanlegsteiger, een visplek of een boothelling goedkoper worden aangelegd. De waterbeheerders ondertekenen hiervoor vandaag de intentieverklaring “meekoppelkansen waterrecreatie Noord Holland”.