Aanleg afvalwatertransportleiding tussen awzi Heemstede en awzi Schalkwijk afgerond

11 april 2017 - De werkzaamheden voor het aanleggen van een nieuwe afvalwatertransportleiding tussen awzi Heemstede en awzi Schalkwijk zijn afgrond. Het project is uitgevoerd door de BAM infra & water.

De werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in oktober 2016 gestart en hebben tot half maart geduurd. Het project is volgens planning uitgevoerd. De laatste hand wordt nu nog gelegd aan het herstel van groen en de voet- en wandelpaden.

De werkzaamheden leveren mooie plaatjes op. Hieronder is te zien hoe de leiding over het water van de Molenplas wordt aangevoerd nadat de leidingdelen aan de kant van Vijfhuizen aan elkaar zijn gelast.

aanvoeren van persleiding

Evaluatie met de klankbordgroep

De nieuwe persleiding gaat dwars door het Molenplaspark in de gemeente Haarlem. Het tracé is gezamenlijk met een klankbordgroep Ecologie afgestemd. Om het park zo veel mogelijk te besparen is de persleiding middels meerdere boringen aangelegd.

Vorige week is het project (voorbereiding en uitvoering) met de klankbordgroep geëvalueerd. Positieve punten die zijn genoemd zijn het oprichten van de klankbordgroep, gezamenlijk het tracé verkennen en het bespreken van elkaar belangen. Wat beter had gekund, is de terugkoppeling tijdens de uitvoering. Al met al was iedereen erg tevreden over de werkzaamheden en de beperkte overlast. Ook Rijnland is positief over de klankbordgroep, want dankzij deze samenwerking zijn we tot betere en andere inzichten gekomen voor het uiteindelijke tracé.

De aanleg van de persleiding maakt onderdeel uit van een groter project. Aanleiding is het sluiten van de kleine en verouderde zuiveringen Heemstede en Schalkwijk. Naast een nieuwe leiding tussen Heemstede en Schalkwijk moet er een tracé tussen Schalkwijk en de zuivering Zwanenburg komen. Hiervoor is de tracéstudie begin dit jaar opgestart. Daarnaast wordt de zuivering Zwanenburg gerenoveerd om het afvalwater uit Heemstede en Schalkwijk te kunnen ontvangen.  Het project moet in 2021 zijn afgerond. 

Kaart van persleiding