Dijkverbetering Vierambacht: asfalteringswerkzaamheden Boddens Hosangweg in Woubrugge afgerond

Rijnland werkt aan de dijken in de polder Vierambacht in Woubrugge. In het kader van de laatste fase van deze dijkverbetering vonden asfalteringswerkzaamheden plaats bij de Boddens Hosangweg in Woubrugge. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Vanaf 4 september wordt de naastgelegen Vierambachtsweg geasfalteerd.

In de eerste fase van dit dijkverbeteringsproject is het binnentalud van de kade aangevuld; deze fase is inmiddels afgerond. In de tweede fase, die in december vorig jaar is gestart, werden op diverse locaties beschoeiing en damwanden geplaatst. In de derde en laatste fase is de kruin van de kade opgehoogd: het asfalt van de Boddens Hosangweg is opgebroken, een puinfundering aangelegd en vervolgens is het asfalt opnieuw aangebracht. Direct aansluitend aan deze asfalteringswerkzaamheden worden de particuliere tuinen en hekwerken opnieuw aangesloten op de nieuwe hoogte van het asfalt. De werkzaamheden vonden plaats in opdracht van de gemeente Kaag en Braassem en het hoogheemraadschap van Rijnland.

Werkzaamheden afgerond

Inmiddels zijn de asfalteringswerkzaamheden voor de Boddens Hosangweg afgerond, hierna volgt nog het asfalteren van de naastgelegen Vierambachtsweg. De werkzaamheden aan de Vierambachtsweg staan ingepland vanaf 4 september 2017. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft recent het besluit genomen om vanaf de overgang van de gemeentegrens tussen de gemeente Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn de overgang van de Vierambachtsweg - Woubrugseweg tot en met de kruising Woubrugseweg – Brigantijn – Galjoen te voorzien van een nieuwe laag asfalt. De bestrating van de stoep wordt waar nodig aangepast. Binnenkort ontvangen de direct omwonenden meer informatie vanuit de aannemerscombinatie die het werk uitvoert: Van Vliet B.V./De Rijk B.V. Afronding van het gehele dijkverbeteringsproject vindt naar verwachting eind dit jaar plaats.

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Rijnland voert de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.

Boddens Hosangweg Woubrugge

Boddens Hosangweg Woubrugge