Dijkverbetering Woudsedijk in Woubrugge afgerond en opgeleverd

20 december 2017 - Dijkverbetering Woudsedijk is Woubrugge is afgerond en door aannemer Vessies opgeleverd aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Op donderdag 14 december vond een bijeenkomst plaats voor projectmedewerkers en bewoners om het project officieel af te sluiten.

De werkzaamheden voor de Woudsedijk bestonden hoofdzakelijk uit het versterken van het binnentalud en het verhogen en reconstrueren van de weg. De dijk is opgehoogd in fases waardoor er tussentijds voldoende tijd was voor de grond om te zetten. In oktober zijn voor dit project de laatste asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. De Woudsedijk ligt langs de Leidse Vaart in de Polder Vierambacht. Deze polder ligt ten zuidoosten van de Braassemermeer, ingesloten door dijken in en langs Woubrugge, Alphen aan den Rijn, Ter Aar en Rijnsaterwoude. Alle dijken in Polder Vierambacht zijn inmiddels verbeterd.

Vissteigers

Binnen dijkverbeteringsproject Woudsedijk is al in een vroeg stadium het gesprek aangegaan met de omgeving. De kans om vissteigers aan te leggen binnen dit project kwam bovendrijven en deze vissteigers zijn daadwerkelijk gerealiseerd. Die steigers zijn op 20 september jl. officieel overgedragen aan Hengelsportvereniging De Brasem uit Ter Aar.

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.