Dijkverbeteringswerkzaamheden Groenewoudsekade, Roelofarendsveen

Groenewoudsekade

Het hoogheemraadschap van Rijnland start half augustus met werkzaamheden aan de Groenewoudsekade, vanaf huisnummer 11 tot aan de Aderweg. Deze werkzaamheden sluiten aan op het deel dat enkele jaren geleden is opgepakt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind dit jaar afgerond.

Het project

De Groenewoudsekade in Roelofarendsveen maakt onderdeel uit van dijkverbetering Veenderpolder. Het hoogheemraadschap gaat de weg op dezelfde hoogte aanleggen als de naastgelegen tuimelkade en brengt de ophoogslagen op de weg aan. Daarna zal de gemeente de weg afwerken met een definitieve deklaag.

Werkzaamheden

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd en start na de bouwvakantie, medio augustus. Eerst is het binnentalud van de dijk aan de beurt ten behoeve van de stabiliteit. Dit talud wordt met gemiddeld 50 cm centimeter opgehoogd. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer half september. Ook in deze periode, na de ophoging van het binnentalud, wordt de weg met ca. 30 cm opgehoogd. Hierna brengen we een tijdelijke asfaltlaag aan zodat de weg weer kan worden gebruikt. Nadat we de klei van het binnentalud hebben laten inklinken (de zogenaamde ‘zettingsperiode’) wordt vanaf medio november bovenaan het binnentalud een tweede ophoogslag aangebracht, naar het niveau van de tuimelkade en de uiteindelijke weghoogte.

Monitoring

Het inklinken van het binnentalud van de dijk wordt gemonitord met meetapparatuur. Deze zettingsperiode kan in de praktijk korter of langer duren. Als alles goed is ‘gezet’, wordt de volgende en laatste ophoogslag van ca. 30 cm op de weg aangebracht en brengt de gemeente de definitieve asfaltlagen op de weg aan.

Omleidingsroute

Voor aanwonenden worden er tijdelijke voorzieningen aangebracht, zodat zij hun woning kunnen blijven bereiken. Voor recreanten wordt een omleidingsroute aangelegd, aangegeven door middel van bebording.