Eigendom sluis Zwanburgerpolder overgedragen aan gemeente Teylingen

Op 10 juli ondertekenden Gerard Doornbos, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland en wethouder Kees van Velzen van gemeente Teylingen, onder toeziend oog van de stichting Historisch Erfgoed de Kaag, de overdrachtsovereenkomst van de sluis in de Zwanburgerpolder in Warmond.

Ondertekening sluis Zwanburgerpolder

Hiermee komt de sluis in eigendom van de gemeente en zal zij samen met de stichting zorgdragen voor het onderhoud en de veiligheid van de sluis. De stichting heeft toegezegd het dagelijks onderhoud aan de sluis te willen uitvoeren.

De sluis is een waterkering, maar tevens een vaarverbinding. Deze laatste functie past niet meer binnen de kerntaken van Rijnland; veiligheid, droge voeten en voldoende en schoon water. Waterschappen beperken zich steeds meer tot hun kerntaken en stoten daarom al het bedrijfsmaterieel en kunstwerken af die deze taken niet ondersteunen. De sluis wordt door enkele agrariërs gebruikt om o.a. (jong) vee naar en van hun land in de Zwanburgerpolder te verplaatsen. De gemeente wil de toegang tot de polder voor de agrariërs waarborgen en daarnaast ziet zij kansen op het gebied van natuurrecreatie. De schutsluis dateert uit 1880 en is een rijksmonument.

Renovatiewerkzaamheden

De sluis dient gerenoveerd te worden, zoals het herstellen van het natuursteen, het hervoegen van het metselwerk en groot onderhoud aan de deuren. Bij de overdracht van de sluis van het hoogheemraadschap van Rijnland krijgt de gemeente een bedrag mee, waarmee de kosten voor de renovatie en het onderhoud voor de komende 20 jaar zijn gedekt.