Feestelijke afronding Top-25

7 december 2017 - Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt sinds 2009 structureel aan kade- en dijkverbeteringen binnen het beheergebied. Op woensdag 6 december stond Rijnland stil bij de afronding van de Top-25. Met de top-25 projecten is in de afgelopen acht jaar 140 kilometer aan kade verbeterd. Dit werd gevierd met de vele partners die hier samen met Rijnland aan hebben gewerkt.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst stond hoogheemraad Marco Kastelein met de betrokken partijen stil bij de gezamenlijk behaalde resultaten. ‘We hebben met elkaar een mooie prestatie neergezet. Dit hebben we gedaan door te luisteren naar de wensen in het gebied. Want juist door in gesprek te gaan weet je dat je doet wat echt nodig is. Ik kijk graag met jullie terug op de mooie resultaten, maar ook kijk ik vanmiddag graag met u vooruit. Wat kunnen we hiervan leren voor in de toekomst?, aldus Kastelein in zijn welkomstwoord.  

 

Nooit af

Het veranderende klimaat, de zakkende ondergrond en de zoektocht om steeds efficiënter en innovatiever te werken, maakt dat werken aan waterkeringen nooit af is. Na de afronding van de Top-25 gaat Rijnland verder met een nieuwe reeks aan kadeverbeteringsprojecten. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen. Kijk voor een over overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken. Met dit programma beschermt Rijnland de lager gelegen gebieden tegen overstromingen.