Interactieve kaart dijkverbeteringsprojecten Regionale Keringen online

24 april 2017 - Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een interactieve kaart ontwikkeld met daarop alle dijkverbeteringsprojecten (regionale keringen).

De kaart is te vinden op de website van Rijnland. De kaart geeft alle dijkverbeteringsprojecten in Rijnlands gebied weer die in uitvoering of in voorbereiding zijn. Zo is in één oogopslag te zien waar we aan het werk zijn aan de regionale keringen. Een klik op de gekleurde lijn geeft een pop-upscherm met daarop meer informatie over het project en een doorlink naar de projectwebsite. Ook de grensprojecten met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn erop te vinden. Periodiek vindt er een update plaats, waarbij afgeronde projecten worden verwijderd en nieuwe projecten worden toegevoegd.

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Rijnland voert de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen.