Klimaatconferentie passend afscheid van dijkgraaf Gerard Doornbos

1 september 2017 - Vandaag vond in Aalsmeerderbrug de Klimaatconferentie plaats van het hoogheemraadschap van Rijnland. Bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en bedrijven waren aanwezig om de aanpak van klimaatverandering hoog op de agenda te krijgen.

De bijeenkomst betekende een afsluiting van vijf eerder georganiseerde, regionale klimaattafels en was het officiële afscheid van dijkgraaf Gerard Doornbos. Het stokje is tijdens de conferentie letterlijk overgedragen aan opvolger Rogier van der Sande, die per 1 september in functie is getreden.

afscheid Dijkgraaf Doornbos

Bewustwording

Gastsprekers adviseerden om meer te luisteren naar initiatieven uit de samenleving en de bewustwording te vergroten door aansluiting te zoeken bij de belevingswereld van inwoners. Lokale publiekscampagnes kunnen daarbij een handje helpen. Zo kunnen mensen zelf piekbuien opvangen of overbelasting van het rioolstelsel tegengaan door mee te doen aan acties als “Stoeptegel eruit, plant erin”, “Regenton in de tuin” en “Niet in het Riool”.

Omgevingsvisie

De regen, die aan het einde van de middag met bakken uit de hemel kwam, vormde een passend slotakkoord voor het betoog van Gerard Doornbos: “Klimaatverandering gaat over water.” Gemeenten en waterschappen moeten volgens hem hard aan de bak om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dat kan bijvoorbeeld via de Omgevingsvisie. Dat waterschappen daarbij meer initiatief mogen tonen, sprak hij uit in zijn afscheidstoespraak: “Waterschappers mogen wel wat eigenwijzer en assertiever worden”.

Meer weten over de gevolgen van klimaatverandering? Zie: www.bewustlevenmetwater.nl