Laatste werkzaamheden dijkverbetering Grietpolder gestart

30 augustus 2017 - De laatste werkzaamheden voor dijkverbetering Grietpolder zijn gestart. Zo’n 120 meter kade langs het Westeinde in Leimuiden wordt verbeterd door middel van het aanbrengen van houten damwandplanken.

De Grietpolder ligt tussen de Drecht en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, nabij de kern Leimuiden, binnen de gemeente Kaag en Braassem. Aan de noord-, west- en zuidzijde is deze polder begrensd door boezemwater (NAP -0,60 meter). Ongeveer de helft van de Grietpolder (het oostelijk deel en het westelijke puntje) bestaat uit bebouwd gebied; de rest is agrarisch. Inmiddels zijn, op het gedeelte langs het Westeinde in Leimuiden na, alle kades van de Grietpolder versterkt en is de onderhoudsperiode ingegaan.

Langs het Westeinde in Leimuiden, ongeveer 120 meter langs de binnenhaven, ligt een stuk van de kade te laag. Hier worden momenteel houten damwanden aangebracht zodat straks de hoogte van de kering weer op orde is. De werkzaamheden duren tot medio oktober.

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Rijnland voert de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.