Nationaal park Hollandse Duinen

De Hollandse Duinen heeft de titel Mooiste natuurgebied van Nederland ontvangen. Samen met andere terreinbeheerders, gemeenten, overheden en organisaties ontwikkelt Dunea een nieuw Nationaal Park langs de Hollandse kust. Het gebied loopt van minimaal Hoek van Holland tot en met Noordwijk en omvat strand en landgoederen, met de Natura-2000 aangewezen duingebieden als groene ruggengraat.

Unieke samenwerking

De oprichting van Nationaal Park Hollandse Duinen is essentieel voor een steeds mooiere toekomst. Zo kunnen we de zeldzame natuur nog beter beschermen. En dit unieke gebied op een verantwoorde manier openstellen voor recreanten en natuurliefhebbers uit Nederland en ver daarbuiten. Het is het resultaat van een unieke samenwerking tussen elf partijen: Dunea, gemeente Den Haag, gemeente Voorschoten, gemeente Wassenaar, gemeente Westland, IVN, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Stichting Duinbehoud, Stichting Duivenvoorde en Zuid-Hollands Landschap. Deze samenwerking wordt door nog eens 29 andere partijen ondersteund, waaronder het hoogheemraadschap van Rijnland.

Verankeren, verbinden en versterken

Die drie thema's staan centraal in de ambities voor Nationaal Park Hollandse Duinen. Om het Nationaal Park bij iedereen in het hoofd en hart te krijgen zal er veel werk verzet moeten worden. Alle partijen zullen op hun eigen wijze bijdragen om de bekendheid van het park uit te dragen. 

De Hollandse Duinen in cijferskaart nationaal park Hollandse duinen

 

  • 43 kilometer lang
  • tot 8,5 kilometer breed
  • 200 km2 groot
  • 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink
  • 22% van de Nederlandse vastelandsduinen
  • 5% van de jonge duinen van Europa

 

Meer weten?

Neem dan een kijkje op http://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/