Nieuwe meetapparatuur maakt effect klimaatverandering beter zichtbaar

3 mei 2017 - Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft nieuwe meetapparatuur in gebruik genomen, die de effecten van klimaatverandering op het waterbeheer beter in beeld brengt. Het gaat om lysimeter opstellingen, die behalve gegevens over verdamping ook aanvullende data verschaffen over de hoeveelheid neerslag, wind en bodemvocht. Hoogheemraad Sjaak Langeslag nam gisteren de eerste lysimeter opstelling officieel in gebruik.

Rijnland heeft drie Eijkelkamp lysimeteropstellingen aangeschaft om belangrijke informatie te meten voor het waterbeheer. Met name het meten van de verdamping, geeft een extra dimensie aan de manier waarop Rijnland het water kan beheren, zegt Sjaak Langeslag. ,,Wij konden al zien hoeveel water er binnenkomt door regen, sneeuw en hagel en hoeveel water ons gebied verlaat via onze stuwen, sluizen en gemalen. Het onzichtbare waterverlies door verdamping konden wij niet goed in kaart brengen. Met de lysimeter kan dit nu wel.” 

Om gegevens te verzamelen van verschillende bodemtypes heeft Rijnland in samenwerking met Eijkelkamp Soil & Water in totaal drie locaties geselecteerd:

  • In Noordwijkerhout op een zandbodem;
  • In Woubrugge op een kleibodem;
  • In Reeuwijk op een veenbodem.

Met de beschikbare data krijgt het hoogheemraadschap meer inzicht in de complete waterbalans. Rijnland loopt daarmee voorop in waterwerkend Nederland. Aan de hand van alle data kan het hoogheemraadschap eerder anticiperen op veranderende weersomstandigheden in relatie tot de waterhuishouding.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert sneller dan was voorspeld. De extreme regenbuien die het KNMI in 2050 had verwacht, zijn nu al werkelijkheid. Door die hoosbuien neemt de kans op wateroverlast toe. Verder hebben wij steeds vaker te maken met langere periodes van droogte. Des te belangrijker om alle factoren die van invloed zijn op het waterbeheer zo goed mogelijk in kaart te brengen