Onderwaterinspectie regionale waterkering in Bilderdam

In Bilderdam, gemeente Kaag en Braassem, is op donderdag 13 juli het betonnen deel van de kade (regionale waterkering) onder water geïnspecteerd. Omdat de watergang ter plaatse te ondiep is voor een duiker, is ervoor gekozen met een handonderwatercamera beelden te maken.

De waterkering bestaat op deze locatie over een lengte van 250 meter uit deels houten palen met beton en deels uit een stalen damwand. De stalen damwand kan nog zo´n 25 jaar mee, terwijl het betonnen deel van de kering naar verwachting geheel op is. Ook is de hoogte van de kering op sommige plaatsen onvoldoende. Daarom wordt gelijktijdig met de inspectie een hoogtemeting uitgevoerd. Resultaten van de inspectie worden gebruikt om te kijken naar mogelijkheden om de kering op hoogte te brengen en om de levensduur van het betonnen deel te verlengen tot 25 jaar. Dit maakt het beheer en onderhoud in de toekomst eenvoudiger: de gehele waterkering kan dan, wanneer noodzakelijk, tegelijkertijd worden aangepakt.

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.