Persleidingbreuk in Hoofddorp

10 augustus 2017 - Het hoogheemraadschap van Rijnland is begin van deze avond opgeschaald naar fase 1 in verband met een persleidingbreuk in Hoofddorp. De leiding loopt van afvalwatertransportgemaal (AWTG) Hoofddorp-Zuid naar afvalwaterzuivering (AWZI) Zwanenburg en ligt onder een fietspad.

Door de breuk is rioolwater uit de persleiding in de grasberm gestroomd die tussen het fietspad (Rosenholmpad) en de Nieuwerkerkertocht (hoofdwatergang) ligt. Met een zuigwagen wordt de vervuiling in de berm opgezogen en afgevoerd. Een deel van het rioolwater is via de berm de hoofdwatergang ingestroomd, wat vooralsnog geen zichtbare effecten heeft. Om de watergang schoon te spoelen is een nabijgelegen gemaal aangezet die het water doorspoelt. Rijnland houdt de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten.

Opvangruimte rioolwater AWTG Hoofddorp-Zuid leeggepompt

Al het gemeentelijke rioolwater stroomt normaalgesproken naar een opvangruimte in AWTG Hoofddorp-Zuid, van waar het afgevoerd wordt naar AWZI Zwanenburg. Door de persleidingbreuk kan het water niet meer afgevoerd worden. Daarom wordt de opvangruimte van AWTG Hoofddorp-Zuid momenteel leeggepompt en het gemeentelijk rioolwater tijdelijk naar AWZI Zwaanshoek omgeleid. Zodra de opvangruimte leeg is, wordt de persleiding afgesloten. De voorbereidingen om de lekkage te kunnen repareren duren naar verwachting nog de gehele avond. Vrijdagochtend kan dan gestart worden met de reparatiewerkzaamheden.