Rijnland investeert volgend jaar €118 miljoen in waterbeheer

9 november 2017 - Het hoogheemraadschap van Rijnland investeert volgend jaar €118 miljoen in de zorg voor droge voeten en schoon water. De investeringen zijn nodig voor de uitvoering van dagelijkse waterschapstaken en het anticiperen op de effecten van klimaatverandering. De lastenstijging blijft beperkt tot 2%. Dat heeft de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap besloten.

Het klimaat verandert. De effecten zijn nu al merkbaar: hoosbuien en perioden van extreme droogte komen vaker voor. Rijnland treft daarom maatregelen om veilig in ons gebied te kunnen blijven wonen en werken. Bijvoorbeeld door de aanleg van piekbergingen om overtollig water op vangen, de versterking van dijken en de renovatie van gemalen. Om ons gebied leefbaar en betaalbaar te houden, wil Rijnland optrekken met overheden, bedrijfsleven en inwoners, om te kijken waar gezamenlijk winst kan worden behaald.

Rijnland investeert volgend jaar €18,5 miljoen in waterveiligheid. Behalve de IJsseldijk in Gouda wordt nog eens 25 kilometer aan dijken versterkt. Ook worden er controles uitgevoerd of bouwwerken en bomen de sterkte van dijken niet ondermijnen. Verder is er geld gereserveerd voor het voorbereiden van de verbetering en onderhoud van de sluizen in Spaarndam.

Aan de zorg voor voldoende water - niet teveel en niet te weinig -  trekt Rijnland €58 miljoen uit. Dat is onder meer voor de aanleg van een piekberging in de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer en het ontwerpen van een piekberging in de Haarlemmermeer. Uit dat bedrag wordt ook de renovatie van 25 gemalen betaald, evenals het onderhoud en baggerwerkzaamheden van sloten en vaarten.

Rijnland heeft  €36 miljoen in de begroting opgenomen voor onder het meer het onderhoud en vernieuwen van zuiveringsinstallaties en bijbehorende procesautomatisering. Ook het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft de aandacht van Rijnland. Voor onder meer projecten in Langeraarse Plassen en Reeuwijkse Plassen is €4 miljoen gereserveerd. Tot slot investeert Rijnland €1,6 miljoen in de eigen organisatie, onder meer in ICT-projecten en de aanschaf van zonnepanelen.

Dagelijkse werk gaat door

Los van de projecten gaat het reguliere werk door; Rijnland zuivert het afvalwater voor bedrijven en 1,3 miljoen inwoners, beheert het waterpeil van 202 polders, houdt 1300 kilometer aan dijken en kades op orde en zorgt voor een goede waterkwaliteit, wat bijdraagt aan het prettig wonen en recreëren op en rond het water. De exploitatiekosten hiervoor bedragen €194 miljoen, inclusief €62 miljoen aan rente en afschrijving van investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan.

De nieuwe investeringen en de uitvoering van dagelijkse waterschapstaken maken een lastenstijging onontkoombaar. De gemiddelde lastenstijging bedraagt volgend jaar 2 procent.