Rijnland wint Publieksprijs voor Versterking IJsseldijk Gouda op Waterinnovatiedag

Amersfoort – Bij de uitreiking van de Waterinnovatieprijs is bekendgemaakt dat Rijnland de Publieksprijs heeft gewonnen voor Versterking IJsseldijk Gouda. Dit betekent dat hiervoor de meeste stemmen zijn binnengekomen.

Het publiek heeft gesproken, aldus de jury. De IJsseldijk is een van de primaire waterkeringen in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De kering biedt bescherming tegen hoogwater op de Hollandse IJssel. Op dit moment voldoet de waterkering niet aan de vereiste veiligheidsnorm. Rijnland zocht naar een andere manier om de dijk te verstevigen, omdat de traditionele manier moeilijk zou worden. Dat komt door de ‘slappe bodem’ van Gouda. Bij een te zware belasting loopt de dijk in Gouda de kans onderuit te glijden. Ook is in de binnenstad van Gouda maar weinig ruimte om met groot materieel te werken aan de dijk. Het hoogheemraadschap en de aannemer pasten daarom een nieuwe techniek toe, die nog nooit is gebruikt in een primaire waterkering: de Cutter Soilmix Methode (CSM). En met succes.

Bekijk het filmpje

Rijnland heeft speciaal de regels aangepast om te kunnen werken met de nieuwe grondverbeteringstechniek waarbij grond wordt gemengd met cement. Na het uitharden van het cement krijgt de slappe bodem in Gouda de eigenschappen van beton.

Het werken met deze methode geeft bij de uitvoering minder omgevingshinder dan traditionele dijkverbeteringsmethodieken. Ook is er minder groot materieel nodig, zodat  het stadscentrum goed bereikbaar blijft. Doordat er bovendien geen trillingen worden veroorzaakt, ontstaat er geen schade aan de, soms monumentale, woningen in de buurt. Bovendien is de methode erg duurzaam, want er worden maar weinig bouwstoffen gebruikt, alleen cement gemengd met de aanwezige bodem.

Passie voor water

De Unie van Waterschappen reikte voor de zesde keer de Waterinnovatieprijs uit. Het gaat om een landelijke prijs voor vernieuwende waterinitiatieven die een link hebben met waterschappen. De Unie wil met de prijsuitreiking niet alleen de aandacht vestigen op de innovaties zelf, maar ook op het delen van goede praktijkvoorbeelden en het belang van onderlinge samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en iedereen met een passie voor water in Nederland.

Categorieën

Dit jaar waren er maar liefst 115 inzendingen, waarvan 25 voor de categorie Waterveiligheid, 43 voor Schoon Water, 27 voor Voldoende Water en 20 voor Energie & waterschappen. De laatste categorie is nieuw om duurzame energieopwekking onder waterschappen te stimuleren.