Rode blauwalg in Klinkenbergerplas en Broekvelden-Vettebroek

5 april 2017 - In de Klinkenbergerplas (Oegstgeest) en Broekvelden-Vettebroek (Surfplas, Reeuwijk) is rode blauwalg geconstateerd. De rode blauwalg (Planktothrix rubescens) kan gezondheidsklachten veroorzaken. Het is daarom voor mens en dier raadzaam contact met het water te vermijden.

De roodkleurige blauwalg houdt van koud water en wordt onder andere aangetroffen in bergmeren. De soort komt ook voor in Nederland en kan in de winter gaan groeien, wanneer de temperaturen nog laag zijn en bij veel zonlicht. Het water kleurt dan rood/paars en afhankelijk van de windrichting kunnen de algen zich plaatselijk concentreren en drijflagen vormen. Net als de blauwalgen die in de zomer voorkomen, kan deze soort giftige stoffen vormen. Mensen en dieren kunnen daarvan ziek worden. Deze soort blauwalg is een winterbloeier en verdwijnt uiteindelijk vanzelf. Hoe snel dat gebeurt, is afhankelijk van het weer.

Bourgondisch bloed

De rood/paarse kleur van het water door een bloei van Planktothrix rubescens wordt ook wel ‘Bourgondisch Bloed’ genoemd. Deze benaming verwijst naar de slag bij Mürten (1476), waar de Zwitsers de troepen van Karel de Stoute in de pan hakten. De vele  gesneuvelde soldaten werden in een nabijgelegen meer gegooid en hun bloed kleurde destijds het water rood. De verkleuring van het meer in latere jaren werd vereenzelvigd met het bloed van deze Bourgondische soldaten. Volgens een andere verklaring heeft de naam te maken met de periode waarin deze algensoort veel voorkwam in het stilstaande water van kasteelgrachten en –vijvers. 

Zwemseizoen

Het hoogheemraadschap van Rijnland start half april met het controleren van de waterkwaliteit voor het zwemwaterseizoen, dat 1 mei van start gaat. De provincie, verantwoordelijk voor het zwemwater, geeft tijdens dat seizoen advies af over het gebruik van het zwemwater.

Rode blauwalg Klinkenbergerplas