Storing in afvalwatertransportgemaal Roelofarendsveen

Op dinsdagochtend 5 september is er een storing geconstateerd in het afvalwatertransportgemaal (AWTG) in Roelofarendsveen. De kelder van het AWTG staat onder water. Hierdoor functioneert het gemaal niet meer waardoor het geen afvalwater meer kan transporteren.

Het afvalwater dat dit gemaal normaal gesproken transporteert, wordt nu in tankwagens gepompt om het op deze manier alsnog naar de afvalwaterzuivering in Nieuwe Wetering te vervoeren. Het afvalwater dat in de kelder staat wordt zo snel mogelijk weggepompt. Als de kelder leeg is kan er bekeken worden hoe de storing verholpen kan worden.

Er is geen sprake van stankoverlast voor de omgeving. Er is geen afvalwater in het oppervlaktewater terecht gekomen.

Wanneer er meer bekend is over het verhelpen van de storing wordt hierover gecommuniceerd.

locatie afvalwatertransportgemaal