Tips voor de herfstvakantie – Kom naar de Week van Ons Water

In Nederland zijn we eraan gewend: leven onder de zeespiegel. Maar hoe doen we dat eigenlijk? Hoe blijven we het water steeds maar weer de baas? Hierover gaat de landelijke Week van ons Water, van 18 tot en met 25 oktober. Het hoogheemraadschap van Rijnland organiseert deze herfstvakantie weer een aantal mooie activiteiten voor jong en oud. De activiteiten vinden plaats in Warmond, Aalsmeer, Gouda, Haastrecht en Leidschendam/Voorburg.

Haastrecht, 18 oktober: Avontuur bij gemaal De Hooge Boezem

De polder zakt op sommige plaatsen wel een centimeter per jaar en dat is nogal wat. Bij het museum de Hooge Boezem achter Haastrecht, leer je wat de gevolgen zijn van bodemdaling op het waterbeheer. De drie sleutelfiguren van het programma ‘Heel Zuid-Holland zakt’ brengen duizend jaar watergeschiedenis tot leven. Adriaan, de dijkgraaf, vertelt aan de hand van peilschalen over bodemdaling en de gevolgen ervan. Machinist Jan laat zien hoe de oude stoommachine werkt en Wim, ooggetuige van de watersnoodramp van 1953, vertelt over de dijkdoorbraken langs de Hollandsche IJssel. Elk onderdeel duurt ongeveer een half uur. Het museum is geopend van 13 – 16 uur. Meer informatie is te vinden op gemaalhaastrecht.nl  

Aalsmeer, 20 oktober: Excursie Dijkverbetering Regionale keringen

Veel dijken en kades zijn al honderden jaren oud en liggen in een gebied met een sterke bodemdaling. In de loop der jaren zijn ze verzakt en daarom is periodiek onderhoud noodzakelijk. Zo worden ook de dijken van de Horn- en Stommeerpolder in Aalsmeer versterkt. Tijdens deze excursie laten de projectmedewerkers van Rijnland zien hoe dat in zijn werk gaat. Aanmelden kan door een mail te sturen naar . Bij voldoende aanmeldingen zullen er twee excursies plaatsvinden: een ochtendgroep van 10.00 tot 12.00 uur en een middaggroep van 14.00 tot 16.00 uur. Geef aan of u een voorkeur heeft voor de ochtend- of middaggroep en met hoeveel personen u komt. U ontvangt na aanmelding een bevestiging met exacte locatie en tijd. 

Gouda, 21 oktober: dijkwachtexcursie en kinderbioscoop

Wat komt er allemaal kijken bij een dijkverbetering? Daar kom je achter tijdens de familiedag van het project ‘Verbetering IJsseldijk Gouda’. Er is genoeg te zien en te beleven. Je bekijkt de werkzaamheden van dichtbij, kunt aan de slag als dijkwacht, en je leert wat je zelf allemaal kunt doen om wateroverlast in de stad te voorkomen. 

Gouda, 23 oktober: Rondleiding voor volwassenen bij de versterking van de IJsseldijk

Leven in Gouda betekent al eeuwenlang: leven met water. Dat we daarbij onze voeten droog houden, is niet vanzelfsprekend. Het klimaat verandert en de waterstand op zee en in de Hollandse IJssel stijgt. Om wateroverlast te voorkomen, versterken we momenteel de IJsseldijk. Hoe dat in zijn werk gaat? Dat kun je van dichtbij bekijken tijdens de rondleiding over de dijk. Aanmelden kan door een mail te sturen naar . 

Warmond, 25 oktober: Droppie dijkwachtexcursie op eiland Koudenhoorn

Als hoog water ervoor zorgt dat waterkeringen onder druk staan, schieten dijkwachten het waterschap te hulp. Zij trekken erop uit om belangrijke informatie te verzamelen, bijvoorbeeld over de stand van het water. Een belangrijke taak dus! Kinderen kunnen deze middag ook eens in de laarzen van een dijkwacht stappen. Kom op woensdag 25 oktober naar het bezoekerscentrum Koudenhoorn en leer de kneepjes van het vak. Het Natuur Ontdekkingscentrum is geopend van 14:00 – 17:00 uur. Je kunt parkeren bij de VVV in Warmond, Gemeentehaven 32361 CM Warmond. Vanaf de parkeerplaats is het een klein stukje lopen naar het Paviljoen. Aanmelden is niet nodig. 

Leidschendam/Voorburg , 26 oktober: Startsein piekberging Nieuwe Driemanspolder

Alweer een hoosbui? Waar moet al dat water dan heen? Om Rijnland klimaatbestendig te maken en wateroverlast te voorkomen, leggen we piekbergingen aan. Op donderdag 26 oktober geven de bestuurders van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag het startsein voor de herontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder. De komende tweeënhalf jaar werken we aan de transformatie van deze polder tot een gebied voor waterberging, natuur en recreatie. Je bent van harte welkom bij het startsein voor de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder. Aanmelden kan door een mail te sturen naar . Let op: aanmelden is verplicht en vol is vol! 

Week van Ons Water

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en watermusea. In het hele land vinden activiteiten plaats waarbij je op unieke manieren kennismaakt met aspecten van het waterbeheer in Nederland. Een overzicht van alle activiteiten vind je op www.weekvanonswater.nl

Meer informatie

Voor sommige activiteiten moet vooraf aangemeld worden. Meer informatie en aanmelden: www.rijnland.net/actueel/evenementen