Trappen voor jonge eendjes

1 juni 2017 - Langs de boezemkade van de Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder zijn half mei eendentrappen geplaatst. Na het aanbrengen van de natuurvriendelijke vooroever ten behoeve van het onderhoud van de kade zorgen deze trappen ervoor dat jonge eendjes en kleinere watervogels gemakkelijk in en uit het water kunnen komen.

De kades rondom de Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder zijn inmiddels allemaal op orde gebracht; het project is afgerond. Tijdens de werkzaamheden zijn zogenaamde ‘plasbermen’ aangelegd. Een plasberm is een ondiep gedeelte water tot maximaal 1 meter breed langs oevers, afgezet met palen in het water. De planten die erin groeien beschermen de oever en bieden stabiliteit aan de kade. Het is voor jonge watervogels soms moeilijk om deze plasberm in te komen en daarom zijn er eendentrappen geplaatst.

Samenwerking

De vraag kwam vanuit enkele bewoners langs het kadetraject; het voorstel was om diverse eendentrappen aan te leggen. Dit idee is enthousiast opgepakt door verschillende partijen, waaronder de aannemer van het dijkverbeteringsproject. Er is contact gezocht met Hoeve Cronesteyn in Leiden, een dagopvang voor personen met een verstandelijke beperking. De aannemer heeft het benodigde materiaal ter beschikking gesteld en de mensen in de sociale werkplaats hebben de eendentrappen gemaakt. De aannemer plaatste deze, in overleg met Rijnland, half mei. Een sociale en natuurvriendelijke oplossing! Om de medewerkers van de sociale werkplaats te bedanken wordt er binnenkort een rondvaart langs de dijkverbetering en de eendentrappen gemaakt.

Het project

De Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder bevindt zich circa 1 kilometer ten oosten van het dorp Stompwijk en is centraal gelegen tussen Zoetermeer en Zoeterwoude. De polder behoort tot de gemeenten Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg en heeft een oppervlakte van circa 140 ha en een omtrek van 5.200 m. Aan alle zijden wordt de polder door boezemwater begrensd: aan de noord- en noordwestzijde door de Ommedijkse Watering, aan de noordoostzijde door de Noord Aa, aan de oost- en zuidoostzijde door de Noord Aase Vliet en aan de zuid- en zuidwestzijde door de Meer- of Buurwatering. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor dit project afgerond en bevindt het zich in de onderhoudsfase.

 

Droge voeten, daar doen we het voor!

 

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.