Update Persleidingbreuk in Hoofddorp

11 augustus 2017 – Het hoogheemraadschap van Rijnland is vanochtend gestart met het repareren van de lekkage die gister in de namiddag ontstond in een persleiding in Hoofddorp. Voorbereidende werkzaamheden zijn gisteravond uitgevoerd.

Reparatie van de breuk

Vanochtend heeft gemeente Haarlemmermeer het fietspad afgezet en verkeersregelaars ingezet. Rijnland is gestart met de reparatiewerkzaamheden. De verwachting is dat deze tot en met zaterdag duren. Door de breuk kan het gemeentelijk rioolwater niet meer afgevoerd worden van afvalwatertransportgemaal Hoofddorp-Zuid naar afvalwaterzuivering Zwanenburg. Het water wordt nu tijdelijk omgeleid.

Voorbereidende werkzaamheden gisteravond uitgevoerd

De locatie van de persleidingbreuk is het Rosenholmpad (fietspad) nabij de kruising met het Clausholmpad langs de Nieuwerkerkertocht (hoofdwatergang). Rioolwater uit de persleiding stroomde gisteren de grasberm in tussen het Rosenholmpad en de Nieuwerkerkertocht. Deze vervuiling is gisteravond met een zuigwagen uit de grasberm opgezogen en afgevoerd.  Het rioolwater dat via de berm de hoofdwatergang in is gestroomd, heeft  beperkte effect gehad op de waterkwaliteit. Een nabijgelegen gemaal zorgde dat de watergang doorgespoeld is. Nadat de opvangruimte van het rioolwater in afvalwatertransportgemaal Hoofddorp-Zuid (van waar het afgevoerd wordt naar afvalwaterzuivering Zwanenburg) was leeggepompt, is de persleiding afgesloten.