Update: Reparatie persleidingbreuk

14 augustus 2017 - Vandaag zijn de onderdelen voor de reparatie van de persleidingbreuk geleverd. De huidige buis had een scheur over een lengte van 40 cm. De aannemer heeft de vervuilde grond in de groenstrook verwijderd en deze is afgevoerd.

De verwachting is dat de reparatie vandaag voltooid wordt. Morgenochtend wordt de leiding getest en wordt er langzaam druk op de persleiding gezet.

Persleidingbreuk

Afgelopen donderdag werd eind van de middag een persleidingbreuk geconstateerd onder het Rosenholmpad (fietspad) nabij de kruising met het Clausholmpad langs de Nieuwerkerkertocht (hoofdwatergang) in Hoofddorp. Het gelekte rioolwater stroomde de grasberm in. Een deel liep tevens de Nieuwerkerkertocht in. Met een zuigwagen is de vervuiling uit de berm gezogen en afgevoerd, en om de watergang schoon te spoelen is een nabijgelegen gemaal aangezet. De vervuiling heeft gering effect gehad op de waterkwaliteit. Vandaag was deze weer op orde.

Tot de reparatie- en opruimwerkzaamheden (in de loop van volgende week) afgerond zijn, blijft het fietspad afgesloten voor verkeer.