Waterakkoord KWA ondertekend

11 december 2017 - In waterakkoorden regelen waterbeheerders die aspecten van het beheer die hun eigen beheergebied overstijgen, zoals de aan- en afvoer van water in tijden van droogte. In de zomer tijdens droge periodes voert Rijnland bij Gouda water aan uit de Hollandsche IJssel.

Indien de Rijnafvoer bij Lobith ’s zomers lager wordt zal door de

invloed van de Noordzee de Hollandse IJssel verzilten, waardoor de zoetwateraanvoer via deze route niet langer mogelijk is. Rijnland anticipeert hierop door de inzet van lokale en regionale alternatieve aanvoerroutes, de zogenaamde Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen (KWA). Rijkswaterstaat levert dan water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek, dat door de Stichtse Rijnlanden wordt doorgevoerd naar Rijnland en afhankelijk van de watervraag ook naar Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Wijziging van het waterakkoord was nodig vanwege de actualisatie van de bij het akkoord horende draaiboeken en de inwerkingtreding van het Waterakkoord Sluis Bodegraven in 2015, waarin de kosten voor beheer, onderhoud en bediening van de KWA al zijn opgenomen. De vijf deelnemende partijen hebben hun handtekening gezet onder het waterakkoord KWA.

Deltacommissaris beloont buurwaterschappen voor samenwerkingsproject

Om West-Nederland ook in de toekomst van voldoende zoet water te voorzien, zijn nog meer maatregelen nodig.  Deze verruiming van de KWA wordt KWA+ genoemd, wat  staat voor Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen. Op het Nationale Deltacongres op 2 november, zette Deltacommissaris Wim Kuijken de hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden flink in het zonnetje. Samen ontvingen zij de aanmoedigingsprijs voor het project ‘Capaciteitsuitbreiding Kleinschalige Water Aanvoer’. Lees hier het hele artikel in Rijnland Magazine.

Op onze website: meer informatie en veelgestelde vragen over de KWA.