3D-dijkmetingen met drone

Op vrijdag 9 maart zijn de dijken van de Hoekse Aarkade en de Schilkkade (Ter Aar) in 3D ingemeten met behulp van een drone. De apparatuur die onder deze drone hangt, geeft de hele omgeving weer. Inmeten met een drone geeft een veel nauwkeuriger uitkomst dan traditioneel landmeten vanaf de grond.

Daarnaast is een van de voordelen van een nulmeting met drone dat alle informatie over de omgeving gedurende het gehele project op alle mogelijke manieren digitaal beschikbaar is. Er ontstaat een 3D-kaart van het hele terrein waarmee snel, gemakkelijk en nauwkeurig afstanden en hoeveelheden kunnen worden bepaald.

Niels Minnen, projectmanager Dijkverbetering Regionale Keringen bij Rijnland: “Dit is wat wij voor ogen hebben bij het verbeteren van de regionale keringen: steeds vaker metingen in 3D, met een drone. We hebben dit nu een aantal keer gedaan en zien er zeker de voordelen van in ten opzichte van traditioneel inmeten. Het wordt meer de gangbare werkwijze, je merkt dit ook aan de markt, deze optie wordt steeds meer aangeboden. Alle mogelijke apparatuur kan onder een drone worden gehangen. Ik kijk ernaar uit om hier steeds actiever mee aan de slag te gaan.”

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lagergelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Rijnland voert de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland.