Gemaal Nieuwkoop 48 uur buiten gebruik

29 oktober 2018 UPDATE - In Ter Aar realiseert Gebr. Schouls B.V. in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland een nieuwe kruising tussen de Schoutenvaart en Ringsloot. Om de nieuwe kruising mogelijk te maken worden er in de week van 29 oktober damwanden, schotbalksponningen en duikerbuizen aangebracht. De damwandkuip wordt hiervoor tijdelijke droog gezet. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, wordt het poldergemaal Nieuwkoop tussen woensdag 31 oktober 21.00 uur en vrijdag 2 november 21.00 uur buiten werking gesteld. Dit is 1 dag later dan eerder gecommuniceerd, in verband met de verwachte neerslag op 30 oktober.

Om wateroverlast in de polder Nieuwkoop te voorkomen, wordt er in de dagen voorafgaand aan de werkzaamheden door het hoogheemraadschap van Rijnland voorgemalen. De werkzaamheden zullen alleen plaats vinden als de weersomstandigheden dit toelaten. 

Waarom dit project?

De uitvoering van het project sifon Nieuwkoop volgt uit een analyse binnen Rijnland van objecten die in slechte staat verkeren. In het geval van het sifon Nieuwkoop is het sifon zelf nog in een goede onderhoudsstaat, maar de bijbehorende kademuren niet meer. Er vallen stenen uit, terwijl de stroomsnelheid regelmatig hoog is. Het sifon is ooit als zodanig aangelegd, omdat de lager gelegen Ringsloot een vaarfunctie had. Deze vaarfunctie bestaat niet meer, waardoor het sifon overbodig is geworden. Door het sifon deels te verwijderen en de Ringsloot via buizen door de Schoutenvaart af te voeren, wordt de doorstroming van het water, dat door het gemaal Nieuwkoop wordt uitgemalen richting de Schoutenvaart, verbeterd.

Wat wordt de eindsituatie

De Schoutenvaart zal als hoger gelegen watergang over de Ringsloot heen worden gelegd, waarmee de huidige situatie feitelijk met 90 graden wordt gedraaid. De Ringsloot zal in vier buizen met een diameter van 610 mm door de Schoutenvaart stromen. Doordat de buizen voor de Ringsloot onder water komen te liggen, wordt de barrière voor vissen om van de ene naar de andere kant van de Ringsloot te zwemmen, beperkt. Het voormalige sifon stond op houten palen. Om verstoringen in de bodem te voorkomen, wordt de bodem van het sifon niet verwijderd, voor zover dit de nieuwe constructie niet beïnvloedt.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het project Sifon Nieuwkoop? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team via de mail info@rijnland.net of telefonisch via telefoonnummer 071- 306 3535.