Aankondiging informatiebijeenkomst 13 maart, Hogeveensepolder en Berg- en Daalpolder

.

Voor de Hogeveensepolder (gemeente Noordwijkerhout) en de Berg- en Daalpolder (gemeente Teylingen) is het hoogheemraadschap van Rijnland bezig met de voorbereidingen van een nieuw watergebiedsplan.

 Op dinsdag 13 maart 2018 organiseert Rijnland daarom een informatiebijeenkomst om samen de knelpunten te inventariseren. Hiervoor worden belanghebbenden en inwoners van beide polders van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

Datum:        dinsdag 13 maart 2018

Locatie:       De Maasgaarde (Maaszaal), Herenweg 9a, 2211 CA Noordwijkerhout


Programma

19:15 uur     Inloop

19:30 uur     Welkom en toelichting polders Rijnland

20:00 uur     Vragen en aandachtspunten door inwoners per polder/deelgebied

21:00 uur     Einde bijeenkomst


Doel van de informatiebijeenkomst

Doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk de knelpunten in het watersysteem voor bovenstaande polder te inventariseren en daarover met u in gesprek te gaan. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van de huidige situatie van het watersysteem.

Overzichtskaart polders


Vragen of meer informatie?

Mocht u vragen hebben over deze informatiebijeenkomst, dan kunt u een mail sturen naar o.v.v. WGP Hogeveensepolder of o.v.v. WGP Berg- en Daalpolder. Op een later moment in dit proces zullen de projectwebsites van deze polders gevulde worden en kunt u daar alle informatie vinden over de nieuwe  watergebiedsplannen.


Watergebiedsplannen van Rijnland

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.