Aanleg piekberging stap dichterbij na aankoop gronden in Haarlemmermeer

9 januari 2018 - Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft overeenstemming bereikt met een grondeigenaar over de aankoop van 13,8 hectare grond voor de aanleg van een piekberging in de zuidpunt van de Haarlemmermeer. Met de ondertekening van de koopakte, eerder vandaag, heeft Rijnland een belangrijk deel van de benodigde gronden verworven.

Extreme neerslag komt steeds vaker voor door klimaatverandering. Er kan in korte tijd zoveel regen vallen, dat de gemalen het overtollige water niet snel genoeg kunnen afvoeren. Door dat overtollige water uit de Ringvaart en de nabijgelegen Kagerplassen tijdelijk op te vangen in de piekberging (een omdijkt stuk polder) kan wateroverlast in de regio zoveel mogelijk worden voorkomen.

Met de grondaankoop komt de realisatie van de piekberging in de Haarlemmermeer een belangrijke stap dichterbij. Rijnland streeft ernaar alle benodigde grond eind 2018 in bezit te hebben. De piekberging zal naar verwachting eens in de vijftien jaar worden ingezet. In dat geval zal het water enkele dagen worden opgevangen, tot het waterpeil op de Ringvaart en Kagerplassen voldoende is gezakt om het piekwater af te voeren. De rest van de tijd staat de piekberging leeg en kan de grond worden ingezet voor agrarisch gebruik.