Afvalwaterbehandeling Haarlemmermeer klaar voor de toekomst

De afgelopen jaren heeft het hoogheemraadschap van Rijnland gewerkt aan een nieuwe inrichting van de behandeling van afvalwater in de regio Haarlemmermeer. Verouderde zuiveringsinstallaties zijn gesloten en het afvalwater wordt nu door middel van nieuw aangelegde persleidingen en rioolgemalen doorgepompt en verwerkt op een gecentraliseerde zuiveringsinstallatie. Hiermee is de verwerking van afvalwater in de gemeente Haarlemmermeer klaar voor de toekomst.

Het project Optimalisering Persleiding Afvalwatersysteem Haarlemmermeer (OPAH) is een van de grootste en meest kostbare projecten van Rijnland. Het werk omvat renovatie en nieuwbouw van zuiveringen en rioolgemalen en kilometers aanleg van nieuwe persleidingen die het afvalwater van huishoudens en bedrijven in de gemeente Haarlemmermeer en Aalsmeer naar de zuivering in Zwaanshoek verpompt. De zuiveringen Aalsmeer en Rijsenhout zijn uit bedrijf genomen en de vrijgekomen ruimte kan door andere partijen worden gebruikt voor nieuwe bedrijvigheid.

Het project is gerealiseerd omdat na inspectie bleek dat de zuivering in Aalsmeer gerenoveerd diende te worden vanwege datering en slijtage. Na onderzoek bleek echter dat het efficiënter was om het afvalwater te verpompen naar de grotere zuivering in Zwaanshoek in plaats van renovatie. Een traject van aanleg van nieuwe persleidingen en het uitvoeren van uitbreiding op bestaande zuiveringen was het gevolg. Uiteindelijk is de nieuwe werkwijze voor Rijnland makkelijker in beheer en kostenefficiënter.