Alphen aan den Rijn neemt sluizen over

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het beheer en onderhoud van vijf sluizen vanmiddag overgedragen aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Dijkgraaf Rogier van der Sande en wethouder Kees van Velzen stapten met een aantal genodigden in een rondvaartboot om de officiële overdracht te vieren.

Met de overdracht krijgt de gemeente Alphen aan den Rijn vijf sluizen in handen die voor de uitvoering van de taken van Rijnland minder relevant zijn. De overeenkomst is ronduit positief voor alle betrokken partijen: Rijnland kan zich concentreren op de kerntaken veiligheid, schoon en voldoende water, terwijl de gemeente haar plannen voor de recreatievaart kan uitvoeren.

De sluizen die zijn overgedragen zijn de Oostvaartsluis, Rietveldsesluis, sluis Eendracht, sluis Laag Boskoop en sluis Rijneveld. Ze worden onder meer gebruikt door grondschippers en de VVV boot in Boskoop. Met de overeenkomst is ook geregeld dat het vaarwegennetwerk voor deze gebruikers en de recreatievaart wordt behouden. Op termijn wil de gemeente wil het aantal vaarwegen in de Gouwepolder en de polder Laag Boskoop uitbreiden.

Dijkgraaf Rogier van der Sande: ,,Ik ben blij dat we in goede samenwerking met Alphen aan den Rijn tot overeenstemming zijn gekomen. Bovenal ben ik tevreden dat er een oplossing is gevonden waarbij de economische belangen niet worden geschaad. Kortom: goed nieuws voor de gebruikers.”

Wethouder Kees van Velzen: ,,Door overname van de sluizen kunnen we invulling geven aan de Visie op Water die de gemeente heeft vastgesteld. We willen de mogelijkheden voor recreatievaart verbeteren en mogelijk zelfs uitbreiden. De overname van het beheer van de sluizen is een belangrijke stap in dat proces.”