Beton op hout bij dijkverbetering Bilderdam

In Bilderdam is 50 meter nieuwe beschoeiing aangebracht. Hierbij is een betonnen kap op houten beschoeiing geplaatst.

Na een onderwaterinspectie van de oeverconstructie in juli 2017 bleek 50 meter kade in Bilderdam onvoldoende stevig en aan vervanging toe. In november vorig jaar is gestart met het vervangen van de beschoeiing. De oude beschoeiing is verwijderd en op dezelfde locatie is een houten kering aangebracht waarover een betonnen kap is geplaatst. Een bijzondere constructie! Het werk werd deze maand afgerond.

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.