Bewust Boeren Rijnland van start

Op 5 november is op het melkveebedrijf van Quno Onderwater in Zoeterwoude de eerste veegmachine van het project Bewust Boeren Rijnland in gebruik genomen. In totaal worden er maximaal 40 veegmachines besteld waarmee melkveehouders in Rijnland hun erf schoon kunnen houden. Dit komt de waterkwaliteit rondom het erf ten goede.

De veegmachines maken onderdeel uit van het project Investeringen Bewust Boeren Rijnland. Hierin staan een betere waterkwaliteit en ecologie in sloten centraal. Het project is een onderdeel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt hierin samen met LTO Noord, Projecten LTO Noord, Collectief Rijn & Gouwe Wiericke en het Collectief de Groene Klaver.

Samenwerking tussen melkveehouders

Hoogheemraad Waldo von Faber verrichtte samen met Quno Onderwater het startmoment. Von Faber in de Nieuwe Oogst : “Dit is een heel mooi project. Het zijn boeren zelf geweest die bedacht hebben dat de waterkwaliteit belangrijk voor ze is. Want een goede waterkwaliteit zorgt o.a. voor beter drinkwater voor de koeien en voor een betere melkopbrengst.”

Melkveehouder Quno Onderwater heeft dankzij het project een veegmachine met een opvangbak aangeschaft. Hij verwacht tijdens het beweidingsseizoen een keer in de week gebruik te maken van de veegmachine om zo het erf en het kavelpad schoon te houden.

Drinkbakken

Dankzij het project konden melkveehouders ook mobiele drinkenbakken aanschaffen. Hierdoor wordt de kans kleiner dat koeien de kwetsbare slootoevers vertrappen. Ook dit zorgt o.a. voor minder bagger in de sloot en een betere waterkwaliteit.

Projecten LTO Noord is gestart met een tweede wervingsronde onder boeren. Er is ook al een nieuwe subsidievraag voor een vergelijkbaar project ingediend.

Lees meer over wat Rijnland samen met agrariërs en andere partners doet aan het verminderen van landbouwemissies en het verbeteren van de waterkwaliteit in sloten en plassen.