Bloembollentelers Bollenstreek Zuid-Holland verminderen afspoeling gewasbeschermingsmiddelen op eigen erf

Twaalf bollenteeltbedrijven uit de Bollenstreek in Zuid-Holland zijn de afgelopen 2 jaar in het project ‘Schoon erf, schone sloot’ aan de slag gegaan om de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf te verminderen. De ondernemers hebben daarvoor structurele maatregelen genomen en zijn zich hierdoor veel bewuster geworden van het probleem van emissies van hun erf voor de waterkwaliteit. Het project is uitgevoerd door adviesbureau CLM, de brancheorganisatie KAVB, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland.

Het project is uitgevoerd door tijdens het ontsmetten en planten van bloembollen monsters van het afspoelend water vanaf het erf te nemen en  daarna te analyseren op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. “De resultaten van de eerste bemonstering waren negatiever dan ik verwacht had. Er werden middelen aangetroffen die ik al jaren niet meer gebruikt heb. Het bleek dat deze middelen afspoelden van kisten van kopers, aan wie ik bollen lever” aldus ondernemer Rutger van Eeden.

Na deze metingen werden mogelijke maatregelen met de verschillende ondernemers besproken. Dat heeft er toe geleid dat elk bedrijf meerdere maatregelen heeft genomen. Een aantal bedrijven heeft  een zuiveringssysteem aangeschaft om restvloeistof van de bolontsmetting te zuiveren. Anderen plaatsten roosters met adsorptiemateriaal rondom de ontsmetinstallatie om lekwater op te vangen. Eén bedrijf  kocht een transportwagen met opvang, zodat er tijdens het transport van de bollen naar het perceel ook geen afspoeling meer optreedt.

Naast de ca 20 genomen maatregelen is ook bewustwording een succesfactor van het project. Deelnemers zijn zich nog bewuster geworden van uitstoot van middelen en kijken daardoor kritischer naar activiteiten die deze mogelijke afspoeling kunnen veroorzaken.

Zij spreken hun medewerkers en andere erfgebruikers daar ook op aan. Ondernemer Klaas Hogervorst: “Ik heb een protocol opgesteld met daarin werkwijzen op ons bedrijf. Hier staat bijvoorbeeld in dat heftrucks de schuur niet uit mogen, om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen via de banden te voorkomen. Ik laat mijn medewerkers dit protocol elk jaar lezen en ondertekenen.”

Vervolg

Het project ‘Schoon erf, schone sloot’ is een initiatief van de KAVB. Doel van het project is om in de periode 2016-2020 bij 450 bloembollentelers in Nederland de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf met tenminste 80% terug te dringen en daarmee de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Bij de provincie Zuid-Holland is inmiddels een aanvraag ingediend om in 2018 tot en met 2020 nog eens 30 bollentelers te begeleiden om deze afspoeling  ook op hun bedrijven te verminderen.