Boekje over gemaal Spaarndam te koop

Ter gelegenheid van de renovatie van boezemgemaal Spaarndam is een boekje gemaakt met de titel: Boezemgemaal Spaarndam van ontstaan tot renovatie. Het boekje begint met een beschrijving van Spaarndam als oudste uitwateringspunt van Rijnland. Daarna komen de andere uitwateringspunten van Rijnland aan de orde, gevolgd door de droogmaking van het Haarlemmermeer, de reden om bij Spaarndam een gemaal te stichten.

De totstandkoming van Rijnlands eerste boezemgemaal verliep moeizaam. Hulp van Engelse technici was nodig om het goed te laten functioneren. Uiteindelijk ging het  gemaal een steeds belangrijker rol spelen bij de afwatering van Rijnland, vooral na de totstandkoming van het Noordzeekanaal. Na 90 jaar stoombemaling en 80 jaar dieselbemaling werden in 2017 de dieselmotoren vervangen door elektromotoren.

Paul Schevenhoven schreef de geschiedenis van het gemaal tot en met de voorlaatste renovatie van 1992-1993, toen de uit 1936 daterende dieselmotoren door nieuwe dieselmotoren vervangen werden. De voorbereiding en uitvoering van de renovatie van 2017 zijn beschreven door Jan-Paul de Jong en Esther Ubink. Het boekje (vormgeving: Theo de Groot) is mooi geïllustreerd en via onze website te bestellen voor € 5,-.