Breuk in de afvalwatertransportleiding bij Vlietweg in Leiden

Begin zondagavond is er een breuk in de afvalwatertransportleiding ter hoogte van de Vlietweg in Leiden geconstateerd. De leiding loopt van afvalwatertransportgemaal (AWTG) De Loethe Zoeterwoude naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Leiden Zuidwest.

Door de breuk is rioolwater uit de persleiding in het weiland en de naastgelegen perceelsloot, naast de nabij gelegen tuinvereniging, gelopen. De afsluiter is direct afgesloten, waardoor de uitstroom van afvalwater beperkt is gebleven. Dit heeft geen gevolgen voor de waterkwaliteit.

Rijnland heeft vandaag ter plaatse gewerkt om de breuk te herstellen. Morgen zijn er echter nog extra werkzaamheden noodzakelijk om dit te voltooien. De weg is gedeeltelijk afgezet en de gemeente heeft borden geplaatst.