Buurtbewoners voor Pampus in Alphen aan den Rijn

Op 24 april zijn in Alphen aan den Rijn in opdracht van Rijnland ruim 1200 oever- en waterplanten aangebracht op natuureiland Pampus in wijk Nieuwe Sloot. Hiermee zorgt het hoogheemraadschap voor natuurvriendelijke oevers op een eiland dat volledig tot stand is gekomen op initiatief van buurtbewoners en vrijwilligers van het IVN (Instituut voor Natuureducatie) in samenwerking met provincie en gemeente. Doel is mens en natuur dichter bij elkaar brengen.

Het buurtinitiatief heeft al veel enthousiasme en bijdragen opgeleverd. De activiteiten tot nu toe: 

Inrichting insectenwand

Aan leerlingen van een tweede en derde klas van het nabijgelegen Scala College zijn tijdens biologie gastlessen gegeven over nut en noodzaak van bijen in de natuur. Op 9 en 10 maart hebben zij meegeholpen met het vullen van de insectenwand op Pampus met diverse materialen als lavasteen, plantjes, dakpannen, riet en houtblokken. Dit werk is de volgende dag afgerond door vrijwilligers uit de wijk.

Aanpassing eigen tuin

Ongeveer 40 gezinnen hebben in de eigen tuin bijenhotels en insektvriendelijke mini tuinen aangelegd.  De planten werden gedoneerd door Operatie Steenbreek.

Boomplantdag

De leerlingen van groep 8 van de Basisschool Het Palet hebben de helft van de bomen en struiken op het eiland geplaatst. In de middag kwam wethouder Han de Jager een linde, de boom van de vrede, plaatsen midden op het eiland.

Nationale Opschoondag

Twee eerste klassen van het Scala College hebben meegewerkt aan het afval ruimen uit de sloot. De leerlingen gingen niet alleen met grijpers de kanten schoonmaken, maar ook zwerfafval opvissen met twee bootjes. 

Rustpauze

Bomen, planten, zandpaden, een drainage systeem, een steiger en een tipi zijn inmiddels aangelegd. Het grote werk is achter de rug. De laatste klus is op 1 mei, wanneer het zaaigoed wordt ingestrooid. Daarna volgt een rustpauze van twee maanden. Dan mag de natuur bezit nemen van het eiland en kunnen dieren nesten aanleggen en planten en bomen zich hechten. Eind juni zal het eiland worden opengesteld.