De nieuwe legger oppervlaktewateren is beschikbaar

23 november 2018 - De nieuwe legger oppervlaktewateren is op woensdag 21 november 2018 door de VV vastgesteld.

In het Rijnlandse beheergebied ligt een uitgebreid stelsel van meren, plassen, watergangen en sloten. In totaal ruim 13.000 kilometer. In de legger oppervlaktewateren is vastgelegd wat de vereiste afmetingen zijn, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wat het onderhoud inhoudt. Het opstellen van de legger is een wettelijke verplichting die volgt uit de Waterwet en de Waterschapswet. De legger vormt daarmee een belangrijke basis voor de Rijnlandse uitvoeringsprogramma’s, de Rijnlandse toezichthoudende taak en een informatiebron voor de omgeving.

De laatste grote herziening van de legger oppervlaktewateren dateert uit 2009 met nadien twee kleine actualisaties. Vanwege diverse ontwikkelingen was het noodzakelijk de legger oppervlaktewateren te actualiseren: verwerken van de circa 3500 wijzigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, verwerken ervaringen baggerprogramma en blauwe diensten, integreren ecologie/waterkwaliteit, verwerken aanbevelingen Rijnlandse Rekenkamercommissie, aansluiting bij de nieuwe Keur en beleidsregels (deregulering) en het, waar mogelijk, rekening houden met de wensen uit de omgeving.  

Het gebied verandert dagelijks. Dat geldt ook voor onze oppervlaktewateren. Er worden nieuwe wateren gegraven, gedempt of aangepast. We herzien de actualiseren de legger dan ook regelmatig. De volgende herziening staat gepland voor 2019/2020.

De nieuwe legger is te vinden op www.rijnland.net/legger.