Dijkverbetering langs de Enkele Wiericke van start

23 januari 2018 - Deze week start de verbetering van de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Oudewater. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april afgerond en is de dijk weer op orde.

Komende vier maanden verbetert het hoogheemraadschap van Rijnland de dijk van de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke. Plaatselijk wordt grond aangebracht op de taluds om de dijk te versterken; langs de teen van de dijk wordt beschoeiing aangebracht. In de zuidelijke bocht van de Enkele Wiericke wordt circa 60 meter damwand aangebracht.

Overslaglocatie langs de A12

De aannemer start met het aanbrengen van de beschoeiing. Ter plaatse van de Enkele Wiericke aan de Parallelweg, langs de rijksweg A12, wordt een overslaglocatie ingericht vanwaar de grond varend wordt aangevoerd naar de verwerkingslocatie. Tijdens de uitvoering staat hier een kraan om de materialen over te slaan in een beunbak of ponton. Langs de Wiericke dijk worden een of meerdere loslocaties ingericht.   

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.