Dijkverbetering Zweilanderpolder opgeleverd en afgerond

23 januari 2018 - De werkzaamheden in de Zweilanderpolder zijn onlangs afgerond. Eind 2017 zijn door de aannemer de laatste werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van damwanden op een gedeelte van het dijktraject. Op vrijdag 12 januari heeft de aannemer het project opgeleverd aan het hoogheemraadschap. Het project gaat nu een onderhoudsperiode van een jaar in voor wat betreft het noordelijke deel van de polder. De onderhoudsperiode voor het zuidelijke deel is een half jaar geleden ingegaan en duurt tot medio 2018. Tijdens de onderhoudsperiode zal de aannemer nog maaien en enkele kleinschalige restwerkzaamheden uitvoeren.

De dijken in de Zweilanderpolder, in totaal ongeveer 2,5 kilometer, zijn op hoogte gebracht en het binnentalud is waar nodig aangevuld met klei. De aannemer heeft de klei per vrachtwagen aangevoerd vanuit de opslag in de Haarlemmermeer. Daarna is het overgeslagen in zogenaamde beunbakken, om over het water naar de locatie vervoerd te worden. Aan de buitenzijde van de dijken van de Zweilanderpolder staan damwanden die het mogelijk maken voor boten om aan te meren. Deze damwanden waren in slechte staat en zijn daarom vervangen.

Het project

De Zweilanderpolder is gelegen aan de Kagerplassen, nabij Warmond en Oud Ade in de gemeenten Teylingen en Kaag en Braasem. De polder heeft voornamelijk groene kades: dijken met weinig bebouwing. Het zuidelijke stuk van de Zweilanderpolder was onvoldoende op hoogte en stabiliteit, net als een deel in het westen en noorden van de polder. De dijk is opgehoogd en gestabiliseerd door middel van het aanbrengen van klei.

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.