Duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie Katwijk

Vanaf komende zomer draait afvalwaterzuiveringsinstallatie Katwijk op zonne-energie Op een braakliggend terrein van twee hectare komen zo’n 5.500 zonnepanelen, die ongeveer een derde opwekken van de energie die de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) gebruikt. Vandaag werd het eerste paneel geplaatst door hoogheemraad Jeroen Haan, Lisa van Woerden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wethouder Jacco Knape van gemeente Katwijk.

Ondernemend Rijnland

De aanleg van de zonneweide is één van de maatregelen in het Energie Efficiency Plan 2017-2020. Voor deze duurzame stap kreeg Rijnland eind 2016 een subsidie toegekend van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De symbolische plaatsing van het eerste paneel vond plaats onder toeziend oog van de aannemer Hoppenbrouwers Techniek BV en adviesbureau Royal Haskoning DHV.

symbolische plaatsing eerste zonnepaneel

Voor de AWZI én het net

De totale opbrengst van de zonnepanelen zal in het eerste jaar zo’n 1.365.000 kWh zijn, evenveel als het verbruik van 390 huishoudens. Ongeveer de helft van de opgewekte energie kan direct worden gebruikt door de AWZI, het resterende deel wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. In maart is de aannemer Hoppenbrouwers Techniek BV gestart met de voorbereidingen op het terrein en naar verwachting zal de zonneweide in juli 2018 in gebruik worden genomen.

Renovatie beluchtingsinstallatie

Er was niet alleen aandacht voor de zonneweide. Ook de nieuwe beluchtingsinstallatie van de zuivering werd door het gezelschap bezocht. Watertechniek Twente heeft samen met Rijnland gezocht naar de meest geschikte oplossing voor het beluchten van het zuiveringsproces en dit uitgevoerd. Het beluchtingssysteem heeft als functie om zuurstof in te brengen in de beluchtingstank. Hierbij is voor eerst binnen Rijnland gekozen voor een hybride beluchtingsysteem. In deze opzet is het optimum gezocht  tussen twee beluchtingstechnieken, zodat voor iedere geïnvesteerde euro maximaal energie wordt bespaard.     

beluchtingsinstallatie                                                                        

AWZI Katwijk is een van de grootste, een van de oudste (42 jaar), maar ook een van minst duurzame zuiveringsinstallatie van Rijnland. Het energie- en chemicaliënverbruik in de waterlijn was het hoogst van alle zuiveringen. Met dit renovatieproject krijgt de AWZI een tweede leven, waarbij het energieverbruik met 40% en het chemicaliënverbruik in de waterlijn met 100% wordt gereduceerd. Door de renovatiewerkzaamheden te combineren met duurzame oplossingen is AWZI Katwijk weer helemaal van deze tijd.