Gezellige en leerzame Week van ons Water

Afgelopen dagen zijn heel wat dijken gebouwd en regenmeters in elkaar geknutseld, is met busjes door ‘toekomstige water’ gereden en werden veel “ohhh’s” en “ahhh’s” geroepen bij de grote en bijzondere schepraderen van het gemaal in Spaarndam. Dit alles gebeurde tijdens de activiteiten die Rijnland organiseerde in de landelijke Week van ons Water, van 17 t/m 24 oktober.

Leven onder de zeespiegel zijn we in ons land gewend. Maar hoe doen we dat eigenlijk? Hoe blijven we het water steeds maar weer de baas? Dat was het thema van de Week.

Op 21 oktober zagen kinderen tijdens de Expeditie (Kids)Club in Katwijk wat de kracht van water is. Ze konden dijken bouwen en regenmeters in elkaar knutselen. De dag erna, op 22 oktober, gingen zo’n 100 bezoekers mee op rondleiding door piekberging-in-aanleg de Nieuwe Driemanspolder. Met een busje reden zij dwars door het ‘toekomstige water’ en ervaarden hoe groot 300 hectare (zo’n 500 voetbalvelden) is. Op 23 oktober konden geïnteresseerden een kijkje nemen in boezemgemaal Spaarndam, een van de grootste en oudste gemalen van Rijnland.

Foto’s

Een impressie van alle activiteiten staat in het fotoalbum (foto’s 22 oktober: Buro JP).