Gras wordt groener maar droogte blijft

Het is alweer een stuk aangenamer in Nederland. De temperaturen worden lager, er valt af en toe een bui en het gras kleurt weer groen. Toch is het einde van de droogte niet in zicht. Momenteel heeft het Rijnlandse gebied nog te maken met een neerslagtekorten tussen de 200 en 300 millimeter. Dit betekent dat er nog flink wat buien moeten vallen voordat dit tekort is ingelopen. Daarom blijven de maatregelen die Rijnland heeft genomen van kracht.

Stremmingen

Dit betekent dat de stremmingen van de Grote Sluis en Kolksluis in Spaarndam nog van kracht blijven voor de recreatievaart. Wij monitoren de verzilting nauwlettend zodat wij wanneer mogelijk de stremmingen op kunnen heffen. Om de Bollenstreek te kunnen blijven voorzien van kwalitatief goed water, blijft ook de Leidsevaart nog gestremd. Rijnland is zich er van bewust dat deze stremmingen voor de recreatievaart erg vervelend zijn. Maar wij zijn ons ook bewust van de enorme impact van verzilting op de land- en tuinbouw en hun bedrijfsvoering. Daarom treffen wij deze maatregelen. 

Inspectie van dijken en kades blijft nodig

Ook de inspecties van onze dijken en kades blijven doorgaan. Ondanks de buien gaat Rijnland de komende periode gewoon door met de inspectie op droogtescheuren vanwege het neerslagtekort. Dit gaat door totdat het neerslagtekort op een aanvaardbaar niveau is gekomen.

Aanvoer zoetwater

Ook de alternatieve aanvoerroutes van meer zoetwater zoals de Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA) blijven van kracht. Deze aanvoerroutes zijn van essentieel belang om op dit moment voor voldoende zoetwater in het Rijnlandse gebied te zorgen.

Informatie

Zie voor meer informatie over de droogte maatregelen het dossier Droogte op www.rijnland.net
Raadpleeg voor actuele informatie over stremmingen, sluizen en scheepvaart www.vaarweginformatie.nl