Hoeve Cronesteijn helpt Rijnland met maken van aardappelzetmeelmatten

Deelnemers van sociale werkplaats Hoeve Cronesteijn in Leiden hielpen Rijnland vorige week met het maken van roosters van aardappelzetmeel. Deze worden binnenkort bij de oever aan de Smidskade (Langeraarse Plassen) in het water geplaatst, waarop uiteindelijk de plantjes van de natuurvriendelijke oevers worden aangeplant.

Van chipje naar substraatbodem voor waterplanten

De bioplastics waarmee de aardappelzetmeelroosters zijn gemaakt, zijn gewonnen uit chipsresten. Deelnemers van Hoeve Cronesteijn hebben de plastics als kratten in elkaar gezet. Binnenkort plaatst de aannemer die de werkzaamheden in de Langeraarse Plassen uitvoert, de kratten in het water bij de oever aan de Smidskade. De kratten vormen een substraatbodem waarop water- en oeverplanten zullen gaan groeien. In de flyer (pdf, 365 kB)staat meer informatie over de matten en hoe ze in elkaar zijn gezet.

 

Aardappelzetmeelroosters

Aardappelzetmeelroosters

Geotextiel aangebracht en gording geplaatst

Naast het aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs de Smidskade, wordt de bestaande rietoever versterkt en een vooroeverbescherming geplaatst. Daardoor kan de oever uitgroeien en wordt afbreuk van oeverplanten tegengegaan. Afgelopen week is het geotextiel tegen de palenrij (vooroever) aangebracht en is de gording aangelegd. Het geotextiel moet de aarde die binnen de palenrij wordt gestort vasthouden zodat het niet door de plas verspreid raakt. Gordingen zijn balken die tegen het geotextiel worden aangebracht om het geotextiel vast te zetten aan de binnenkant van de palenrij.

 

Palenrij met geotextiel en gording

Palenrij met geotextiel en gording

Verbetering waterkwaliteit

Rijnland werkt in de Langeraarse Plassen aan verbetering van de waterkwaliteit: (natuurvriendelijke) oevers worden aangelegd en hersteld. De werkzaamheden worden op drie locaties uitgevoerd: op twee legakkers en langs de Smidskade, en zijn onderdeel van een pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de waterkwaliteit in de plassen verbetert en het natuurlijke evenwicht wordt hersteld. Meer info: www.rijnland.net/langeraarseplassen