Hoogheemraad Von Faber geeft startsein waterkwaliteitsverbetering Bovenlanden

Stichting Bovenlanden Aalsmeer, het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Aalsmeer en provincie Noord-Holland werken in het watergebied Bovenlanden Aalsmeer samen aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Op 7 december vierden zij onder andere de symbolische start van de uitvoering van vier projecten, die er voor zorgen dat (water)dieren en -planten meer ruimte krijgen en een rijker en gevarieerder waterleven ontstaat.

In de periode 2016-2018 heeft Rijnland met vertegenwoordigers uit het gebied verkend welke maatregelen nodig zijn om op termijn de ecologische waterkwaliteit in het gebied vooruit te helpen. Samen met onder andere Stichting de Bovenlanden zijn op vier locaties inrichtingsmaatregelen ontworpen. De stichting gaat deze vier maatregelen uitvoeren met een deel van het door Rijnland verkregen krediet. De planning is dat de maatregelen uiterlijk in het 4e kwartaal van 2019 gerealiseerd zijn.

Bezegeling samenwerking

Door het zetten van hun handtekeningen bezegelden Piet Harting, voorzitter Stichting de Bovenlanden Aalsmeer (links op de foto), en Waldo von Faber, hoogheemraad van Rijnland (rechts op de foto), op 7 december hun samenwerking.

Hoogheemraad slaat eerste paal

 

Hoogheemraad Von Faber gaf het startsein voor de uitvoering van de vier maatregelen. Dat deed hij door de eerste paal te slaan van de vooroeververdediging, die straks de nieuwe natuurvriendelijke oever moet beschermen tegen wind en hevige golfslag.

Ook die dag plantte wethouder Robert van Rijn van de gemeente Aalsmeer de laatste boom als afronding van fase I van het project Groene AS Aalsmeer, dat samen met de provincie Noord-Holland is uitgevoerd. Daarnaast onthulde Nico Borgman, oud-voorzitter van de stichting, het naambord van een akker die naar hem is vernoemd.

Kaderrichtlijn Water

De maatregelen die in Bovenlanden Aalsmeer worden genomen, dragen bij aan de doelen die Rijnland zich heeft gesteld in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een verzameling van afspraken die alle Europese lidstaten met elkaar hebben gemaakt: uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten voldoen aan de zichzelf gestelde doelen voor een betere waterkwaliteit en ecologie. Op deze manier zorgen we samen voor schoon en gezond water dat een gevarieerde planten- en dierenwereld mogelijk maakt en waar ook in gezwommen kan worden. Kort gezegd, water waar zowel mensen als dieren volop van kunnen genieten.

Meer informatie? Kijk op www.rijnland.net/blawp