Inloopavond 18 januari: Ontwerp peilbesluit Hemmeerpolder te Teylingen

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft mede op basis van gesprekken met grondeigenaren, bewoners en gemeente Teylingen in de afgelopen periode een nieuw peilbesluit uitgewerkt voor de Hemmeerpolder. Op donderdag 18 januari 2018 organiseert Rijnland daarom een inloopbijeenkomst over dit ontwerp-peilbesluit.

Datum: donderdag 18 januari 2018

Tijd: tussen 19.30-21.00 uur

Locatie: Van der Valk hotel Sassenheim/Leiden Warmonderweg 8 - 2171 AH Sassenheim    

Rijnland hoopt de bewoners en belanghebbenden van deze polder op deze inloopavond te mogen begroeten.

Doel van inloopbijeenkomst

Doel van de bijeenkomst is om belanghebbenden in deze polder te informeren over het ontwerp-peilbesluit. Medewerkers van Rijnland zijn aanwezig om u aan de hand van kaartmateriaal een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.

Watergebiedsplannen van Rijnland

De Hemmeerpolder te gemeente Teylingen maakt onderdeel uit van het watergebiedsplan voor een deel van het Rijnlands zorggebied. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze aankondiging, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535 of via de mail info@rijnland.net.