Inloopbijeenkomst polder de Noordplas – dinsdag 27 maart 2018

Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met het actualiseren van het peilbesluit voor een gedeelte van polder de Noordplas (tussen Hazerswoude-Dorp, Benthuizen en Waddinxveen). In het peilbesluit legt Rijnland de oppervlaktewaterpeilen vast waar zij haar waterbeheer op afstemt.

Afgelopen jaren is voor dit gedeelte van de polder de functie van het gebied veranderd (o.a. door de komst van het Bentwoud) en zijn er nieuwe mogelijkheden om het peilbeheer te optimaliseren. Voor Rijnland reden om de peilen opnieuw te bekijken en te actualiseren. Er is een ontwerp-peilbesluit opgesteld, met geoptimaliseerde waterpeilen en maatregelen voor het watersysteem. Op dinsdagavond 27 maart 2018 staan medewerkers van Rijnland voor u klaar om het concept-peilbesluit toe te lichten. Tijdens deze informatieavond is er geen plenair gedeelte. U kunt tussen 17.00-19.30 uur binnenlopen op een moment dat het u schikt.

Wanneer: Dinsdag 27 maart 2018

Tijd: Inlopen tussen 17.00-19.30 uur (aanmelden is niet nodig)

Locatie: Restaurant Roest, Boslaan 3 in Benthuizen

Meer informatie is te vinden via de website of stuurt u een mail naar eva.eigenhuijsen@rijnland.net.