Korrelslibtechnologie Harnaschpolder in gebruik genomen

Op 29 maart is de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering op Harnaschpolder officieel in gebruik genomen. In deze installatie worden de procescondities ontwikkeld en getest die nodig zijn om korrelslib te vormen in een zuivering met continue doorstroming. Het gebruik van korrelslib is voordelig voor verschillende aspecten van het proces van afvalwaterzuivering, waarmee voor bestaande zuiveringen een nieuwe toekomst in het verschiet ligt. De pilot en het onderzoek zijn mogelijk door samenwerking van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland, Delfluent Services, de TU Delft, Evides Industriewater en Royal Haskoning DHV.

Een continu korrelslibproces levert een beduidend lager energieverbruik op, tevens zou daaruit een waardevolle grondstof (alginaatachtige polymeren) gewonnen kunnen worden. Daarnaast komen door de compactheid van dit proces bestaande onderdelen van de zuiveringsinstallatie vrij, zodat de capaciteit kan worden vergroot en/of ruimte vrijkomt voor nabehandeling ter verbetering van de kwaliteit van het effluent. Als de resultaten van de pilot positief zijn, is deze korrelslibtechnologie op meerdere bestaande afvalwaterzuiveringen toepasbaar.

Voor de waterschappen Rijnland en Delfland is het zuiveren van afvalwater een belangrijke taak. Vanwege de eindigheid van grondstoffen én de opgave om circulair te werken, beschouwen de waterschappen de waterzuivering als een fabriek waar grondstoffen worden gewonnen of water weer bruikbaar kan worden gemaakt. Deze pilot past helemaal in deze ambitie: niet alleen zuiveren, maar ook het herbruikbaar maken van grondstoffen en water - met zo een zo laag mogelijk energieverbruik.