Lichtgevende glasaaltjes en discovisjes tijdens open dag

Lichtgevende glasaaltjes en discovisjes

Lichtgevende glasaaltjes en ‘discovisjes’ trokken afgelopen zaterdag veel bekijks bij gemaal Halfweg (Amsterdam). Daar hield het hoogheemraadschap van Rijnland open dag. Ook voor het legen van de glasaalfuik was veel belangstelling.

In het gemaal en bij de vispassage waren rondleidingen. Kinderen konden meedoen met een slootsafari en zo meer te weten komen over het leefgebied van de vis. Ook kon meegekeken worden met de onderwaterdrone en er waren demonstraties kruisnetvissen. Open dag gemist? Zie de foto’s voor een impressie.

De open dag vond plaatst in het kader van Wereld Vismigratiedag. Vissen willen vrij van de ene plek naar de andere zwemmen, maar ondervinden daarbij talrijke problemen. Afgelopen zaterdag werd wereldwijd aandacht gevraagd voor deze problemen èn voor de oplossingen.

Onderzoek met gekleurde visjes

De lichtgevende glasaaltjes (jonge paling) en discovisjes die tijdens de open dag in een aquarium te zien waren, maken onderdeel uit van een grootschalig onderzoek naar de intrek van driedoornige stekelbaars en glasaal in het Noordzeekanaalgebied. Hierbij worden duizenden visjes gevangen bij IJmuiden en daar, na het aanbrengen van een kleurmerk, als ‘discovisje’ in groepen weer uitgezet. Bij diverse vispassages langs het Noordzeekanaal, zoals bij gemaal Halfweg, worden de visjes terug gevangen. De verspreiding van de dieren over het kanaal geeft onder andere aan waar de belangrijkste intreklocaties zich bevinden. Met behulp van gemerkte vissen wordt ook de werking van een aantal vispassages onderzocht. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot aanbevelingen voor een verdere optimalisatie van de vismigratie in het Noordzeekanaalgebied (impressie van het onderzoek).

Bij dit onderzoek is een groot aantal partijen betrokken. Opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat WNN, provincie Noord-Holland, de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voorts dragen bij gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Sportvisserij MidWest Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Marine Research, Visserijservice Nederland, Visserijbedrijf P. Ruiter, Ravon en FishFlow Innovations.