Maandag 9 juli – informatiebijeenkomst Watergebiedsplan Zuidzijderpolder in Bodegraven

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een informatiebijeenkomst over de Zuidzijderpolder in Bodegraven. Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van de huidige watersysteem en de eventuele wateroverlast. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om uw ervaringen en knelpunten met het huidige watersysteem met ons projectteam te delen. Uw input wordt meegenomen in de planvorming voor een passend nieuw peilbesluit.

Doel van de bijeenkomst

Rijnland werkt aan het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Zuidzijderpolder. Dit is nodig omdat klimaatverandering steeds meer druk op het systeem legt, bijvoorbeeld om wateroverlast te voorkomen. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van de huidige werking van het watersysteem.

Datum: maandag 9 juli 2018

Tijd: van 19:30 tot 21:30 uur

Locatie:  ’t Anker, Pastorieplein 2, 2411 BC Bodegraven

Programma

19.15 - 19.30 uur Inloop

19.30 - 20.00 uur Presentatie door Rijnland

20.00 - 21.30 uur Informatiemarkt en ruimte voor inbreng eigen ervaringen

Orientatiekaart

Doel van de bijeenkomstRijnland werkt aan het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Zuidzijderpolder. Dit is nodig omdat klimaatverandering steeds meer druk op het systeem legt, bijvoorbeeld om wateroverlast te voorkomen. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van de huidige werking van het watersysteem.Datum:		maandag 9 juli 2018Tijd:		van 19:30 tot 21:30 uurLocatie:	’t Anker 		Pastorieplein 2, 2411 BC		BodegravenProgramma 19.15 - 19.30 uur	Inloop19.30 - 20.00 uur	Presentatie door Rijnland20.00 - 21.30 uur	Informatiemarkt en ruimte voor inbreng eigen ervaringenOrientatiekaart 	Watergebiedsplannen van RijnlandDe Zuidzijderpolder maakt onderdeel uit van de watergebiedsplannen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.Heeft u vragen over de informatiebijeenkomst?Neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar wgpzuid@rijnland.net o.v.v. informatiebijeenkomst Zuidzijderpolder.

Watergebiedsplannen van Rijnland

De Zuidzijderpolder maakt onderdeel uit van de watergebiedsplannen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Heeft u vragen over de informatiebijeenkomst?

Neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar wgpzuid@rijnland.net o.v.v. informatiebijeenkomst Zuidzijderpolder.