Natuur, landbouw en recreant profiteren van maatregelen in Geerpolder

Wandelaars kunnen voortaan genieten van de natuur in de Geerpolder in de gemeente Nieuwkoop. Het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente openden gistermiddag het nieuwe natuurgebied. waar een deels verhard pad is aangelegd.

Rijnland, Staatsbosbeheer en Nieuwkoop hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan het op orde brengen van de Geerpolder. Er zijn onder meer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook heeft  het hoogheemraadschap eerder dit jaar een scheiding tussen de waterstand in de plas en de polder verlegd, waardoor het watersysteem beter is afgestemd op de behoeften vanuit landbouw en die vanuit natuurbeheer.

Naast de scheiding van de waterpeilen is een wandelpad gemaakt, waardoor het mogelijk is geworden om een wandeling door het natuurgebied te maken.  Het pad voert onder meer langs het Reigersbos. Een oud en uniek essenhakhoutbos waar vogels als de bosuil en buizerd zich thuis voelen. Het hakhout werd vroeger door boeren en  tuinders uit  de omgeving gebruikt voor de stelen van gereedschap.

Om wateroverlast in omliggende landbouwgebieden zoveel mogelijk te voorkomen, heeft het hoogheemraadschap van Rijnland meer waterberging gecreëerd. Oude landbouwgronden zijn afgegraven;  er zal een rietland ontstaan waar tal van vogels zullen verblijven. Aan de noordkant van de Geerplas broeden al sinds jaar en dag aalscholvers.  Ook andere visetende vogels hebben de Geerplas gevonden vooral als broedplaats maar ook om er voedsel te zoeken.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag van Rijnland: ,,Dit is een project waar de samenwerking van Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop een duidelijke meerwaarde heeft opgeleverd. Zowel de landbouw, natuur en de recreant hebben profijt van de maatregelen die zijn genomen in de polder.”

P1050185.JPG

vlnr: Sjaak Langeslag (hoogheemraad van Rijnland), Guus Elkhuizen (wethouder gemeente Nieuwkoop) en Jasper Kuipers (provinciehoofd Staatsbosbeheer) na de onthulling van het informatiepaneel.